Društvo, kultura, umitnost

Osnivačka skupština „Bunjevačke kasine”

Srida, 01.02.2017. 21:45

Bunjevačka zajednica postaje bogatija za još jedno udruženje! U utorak, 31. januara, održana je Osnivačka skupština UG „Bunjevačka kasina”.

b06

Prema Osnivačkom aktu, među osnivačima „Bunjevačke kasine” nalaze se Tamara Babić, Stela Bukvić, Kata Kuntić, Mirko Bajić, Siniša Tikvicki, Stanislava Babić, Ivica Kuntić, Dragan Kopunović, Mijo Mandić, Marijana Kuntić i Slobodan Kovačević, a Udruženje će ostvarivati slideće ciljove: izražavanje, nigovanje, pridstavljanje i očuvanje nacionalnog identiteta Bunjevaca u svim oblastima kulture, virski i tradicionalni običaja kroz tekovine narodnog stvaralaštva; istraživanje, zaštita, korišćenje i promovisanje bunjevačkog kulturnog nasliđa; bibliotečko–informacione delatnosti; književno stvaralaštvo i izdavačka dilatnost; muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija); likovna i primenjena umetnost; scensko stvaralaštvo i interpretacija; kinematografija i audio-vizuelno stvaralaštvo; umetnička fotografija, digitalno stvaralaštvo i multimedija; naučno-istraživačke i edukativne dilatnosti u kulturi.

b09

Osnivačkom skupštinom pridsidavala je Stela Bukvić, a na njoj je usvojen i Statut, u pridsidništvu se nalaze Tamara Babić, Kata Kuntić, Mirko Bajić, Siniša Tikvicki i Stela Bukvić, u Nadzornom odboru su Mijo Mandić, Marijana Kuntić i Stanislava Babić, dok je za pridsidnicu UG „Bunjevačka kasina” izabrana Tamara Babić.

Glavni cilj je da nastavimo ideju bunjevački priporoditelja koji su dali svoj doprinos osnivanju kadgodašnje „Pučke kasine”. Jedna od prvih akcija će biti pokretanje glasila „Bunjevačke kasine”, u skladu sa ovim vrimenom, al i na osnovu kalendara štampani u 18. i 19. viku. Želimo da obavištavamo o dešavanjima u bunjevačkoj zajednici, kvalitetno i objektivno, a da pripravljamo niz priloga kroz jedan malo drugačiji i kvalitetniji sadržaj. Želimo da aktiviramo što više mladi, da im damo mogućnost da se iskažu kroz razne oblasti – istakla je Tamara Babić, pridsidnica UG „Bunjevačka kasina”.

Osnivačka skupština održana je u „Čitaonici bunjevačke zajednice ” koja radi u prostoru Udruženja „Regional”, a koju vodi „Bunjevački omladinski centar”.

N.S.

Foto: BIC (Nikola Stantić)

 

 

Održano 8. Veliko prelo u Tompi

Ponediljak, 16.01.2017. 21:15

U subotu, 14. januara u Tompi (R Mađarska) je održano 8. Veliko prelo. Organizator Prela je bilo KUD "Kolo" iz Tompe nuz podršku Veh Lasla, gradonačelnika opštine Tompa.

DSC00479 

Delegaciju Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine su činili Branko Pokornić i Kata Kuntić.

U kulturno-umitničkom programu se KUD "Kolo" pridstavilo sa izvornim bunjevačkim pismama i igrama.

Pored kulturno-umitničkog programa domaćini su delegaciji Bunjevačkog nacionalnog savita pridstavili i muzejsku postavku sa bunjevačkim eksponatima koju niguju članovi KUD "Kolo".

T.B.

FOTO ALBUM

Foto: BIC

 

 

Pridstavljen rad Bunjevačkog edukativnog i istraživačkog centra „Ambrozije Šarčević”

Obrazovanje u prvom planu 

Srida, 11.01.2017. 14.40

U „Čitaonici bunjevačke zajednice”, u okviru Udruženja „Regional” rad i aktivnosti u 2016. godini pridstavili su članovi Bunjevačkog edukativnog i istraživačkog centra „Ambrozije Šarčević”, u utorak, 10. januara. Bila je to prilika da se okupljeni podsite imena i značaja čovika čije ime Centar nosi, al i da vide kake su napore svi oni koji su uključeni u rad Centra načinili da bi njev rad u prošloj godini dono značajne rezultate.

c02

Divaneć o radu u 2016. dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, al i prvi čovik pomenutog Centra, istakla je da je prošla godina bila najaktivnija.

Bunjevački edukativni i istraživački centar „Ambrozije Šarčević” je naša najmlađa institucija, nastala sridinom 2014. godine, a počela je sa radom početkom 2015. Ideju za nastanak Centra dao mi je dr Aleksandar Raič, jedan od osnivača, a tu su još, nuz mene, dr Jelisaveta Kalajdžić i dr Saša Marković. Centar je napravljen za ono što nam je u zajednici nedostajalo, za oblasti vezane za istraživanje, obrazovanje, naučne projekte, al i da bude pomoć svim našim pridavačima. Kako planiramo da bunjevački uvedemo i u sridnje škule, ovaki rad će svakako bit dragocin – počela je dr Kujundžić Ostojić svoje izlaganje, pa nastavila:

U 2016. godini prvo smo pokrenili sekciju „Volim bunjevački”, u okviru koje smo skupili talentovanu dicu koja uče bunjevački u škulama. Krajom škulske godine pripravili smo, nuz pomoć dice iz Bajmoka i njeve učiteljice Svetlane Mormer pridstavu „Neobična prepirka na stranici dnevnika” po tekstu Ane Popov, koja je triput prikazana tokom tradicionalne ekskurzije. Uslidio je potom rad na bojanki, a zatim i na digitalizaciji nastave bunjevačkog. Nastavljamo sa radom i u 2017. godini. Što se tiče rada na u okviru osnovni škula, nastavljamo istim smerom i tempom, dok ćemo jedan dio projekata usmirit prema populaciji koja je u vrtićima. Takođe, jedan dio, kad je istraživanje u pitanju, okrećemo ka etnokulturnoj istoriji Bunjevaca. Želimo da napravimo udžbenik koji bi poslužio za studente na izbornom predmetu tog imena na Pedagaškom fakultetu u Somboru, al bi to bilo značajno štivo za sve one koji pridaju bunjevački, ko i za cilu našu zajednicu.

Jedna od članica sekcije „Volim bunjevački” Milica Bašić je izdeklamovala pismicu „Singerica”, a potom je pridstavljen najnoviji projekat – cd izdanje „Digitalizacija časova bunjevačkog govora”, kroz koji je obuvaćena tema „Bunjevački običaji, kadgod, sad i za navik”. Ovako izdanje pripravila je Ruža Josić. Ona bunjevački pridaje od prve godine, a iza nje je dugogodišnje iskustvo u prosviti.

Tokom časova uvik je štogod nikako nedostajalo. Nikad nije bilo dosta materijala, fotografija i tekstova o bunjevačkim običajima i tako se rodila ideja. Takođe, primetila sam da naši đaci znaju za običaje, kako se slave, al, na primer, ne i zašto. Obrađena je većina bunjevački običaja, ima tušta informacija, al i dosta nastavni listića, kviz pitanja, detektivski zadataka na kraju lekcija. CDovi su gotovi, podilićemo ji nastavnicima, pa će već, evo sad moći vidit kako je obrađena tema jednog od običaja – prela. Prezentaciju sam već koristila, radeć s mojim đacima na temu Božiča, i možem kazat da su dica bila baš zainteresovana – izdivanila je Ruža Josić.

Med izdanjima koje pripravljaju u Centru nalaze se i bojanke. Autor je Mirjana Savanov koja takođe pridaje bunjevački, a ujedno je i pridsidnica Odbora za obrazovanje u NSBNM, dok je za ilustracije zadužena Snežana Kujundžić. Tokom promocije Centra Mirjana Savanov je objasnila višestruku korist bojanki za dicu nižeg uzrasta, a o projektima koji su odrađeni izdvojila je:

Od kako postoji nastava u okviru izbornog predmeta bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture trudimo se da uvik uvodimo kake novine. CD sa digitalnim sadržajom nastave je, takođe, jedan vid inovacije na našim časovima. Koristimo savrimene nastavne metode i savrimena nastavna sridstva. Taki rad doprinosi da nastava bude zanimljivija, kvalitetnija, očiglednija, da učenici budu još više motivisani da na ovaj način brže, lakše i kvalitetnije usvoje gradivo pridviđeno nastavnim planom i programom – kazala je Mirjana Savanov.        

Med projektima koje je Centar uradio jeste i realizacija akreditovanog seminara o slamarstvu u nastavi. Seminar su prošli pridavači bunjevačkog, al ne samo za nji. Da je seminar koristan svima, pokazalo je i nastavno osoblje OŠ „Sonja Marinković” koje je seminar prošlo, a utisci su vrlo pozitivni.

N. S.

VIDEO PRILOG BMC

 

FOTO ALBUM

Foto: BIC (Nikola Stantić)

 

 
Još članaka...