Visti

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave iniciralo sastanak sa pridstavnicima nacionalni manjina

Četvrtak, 03.11.2016. 22:30

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave iniciralo je sastanak sa pridstavnicima nacionalni savita nacionalni manjina u Srbiji. Sastanak je održan u Beogradu, 21. oktobra, a pridstavnike nacionalni manjina pozdravile su Ana Brnabić, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti i Suzana Paunović, v.d. direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Sastanak05

Nakon uvodni izlaganja svaka nacionalna manjina je dobila priliku da se pridstavi i da iznese probleme sa kojima se susriće.

Kako je rič o sastanku koje je iniciralo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, moje izlaganje je bilo u skladu sa tim, prije svega o problemima BNS-a u odnosima sa lokalnom samoupravom. Naglasila sam da nam je u ovom momentu najveći problem što u Subotici više nema 10% Bunjevaca, pa tako više ne dobijamo finansijska sridstva, i to nam je veliki problem. I prilikom izrade Akcionog plana za poglavlje 23 sam pridlagala da se kvota brojnosti pripadnika nacionalne zajednice u lokalu smanji na 5%, jel sve nacionalne zajednice biluže demografsko smanjenje, nije to onda prihvaćeno, a sada sam dodala da bi izdvajanja mogla bit upravo u skladu sa brojnošću. Pohvalila sam i našu lokalnu samoupravu koja izdvaja sredstva za nacionalne savite, jel ima oni koji to ne čine. Istakla sam da je Srbija za nas matična država, pa da tako i naše molbe, potribe i zahtive možemo samo tu izneti – kazala je dr Kujundžić Ostojić, pridsidnica Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine i dodala:

Istakla sam da imamo problema sa demografskim osipanjem, da nam dobar dio pripadnika nacionalne zajednice nije obuhvaćen ni osnovnim obrazovanjem, ponajviše žene, te da nam je i zbog tog potribna sistemska podrška države, jel brez nje ne možemo napridovat. Takođe, naglasila sam i da nam je jedan od problema konstatno spominjanje takozvanog bunjevačkog pitanja, o odnosima izmed nacionalni zajednica Bunjevaca i Hrvata...

N. S.

Sastanak02Sastanak04

 

 

 

NSBNM

Održana 14. sidnica BNS

Petak, 28.10.2016. 14:15

Grb BNSU četvrtak, 27. oktobra, održana je 14. sidnica Nacionalnog savita, koja je u potpunosti bila posvićena samo jednoj temi: "Razmatranje statusa i dalje funkcionisanje Bunjevačke matice".

Na sidnicu su pozvani svi članovi Glavnog odbora Bunjevačke matice, ali se pridsidnik Bunjevačke matice, Ivan Sedlak i većina članova nisu odazvali (od 11 članova Glavnog odbora troje je prisustvovalo sidnici, a samo dvoje je opravdalo izostanak).

Nakon rasprave, od 12 prisutni članova Nacionalnog savita na glasanju, sa 11 glasova ZA, 1 uzdržanim glasom i bez glasa protiv, usvojen je

ZAKLJUČAK

Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine smatra:

- da je Bunjevačka matica potribna kao institucija kulture u bunjevačkoj nacionalnoj zajednici;

- da aktivnosti koje u današnje vrime, sprovodi Bunjevačka matica kao udruženje građana, nisu uvik u skladu sa ciljovima zbog koji je Bunjevačka matica osnovana 1995. godine;

- da Bunjevačka matica kao udruženje građana, nema organizacione i finansijske uslove da ispunjava programske ciljove zbog koji je osnovana, naročito u oblasti naučno-istraživačkog rada i književnog stvaralaštva;

- da delovanje Bunjevačke matice mimo strategije koju je utvrdio Nacionalni savit, nije prihvatljivo;

- da organi Bunjevačke matice (Glavni odbor i Skupština) nisu na odgovoran način razmotrili do sada upućivane pridloge i sugestije od strane Nacionalnog savita;

Stoga,

Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine očekuje, da se bez odlaganja ponovo sazove redovna Skupština Bunjevačke matice, i da se na legitiman, ozbiljan i odgovoran način razmotri pridlog koji je Bunjevačkoj matici upućen od strane Nacionalnog savita. Da se sagledaju okolnosti u kojima Bunjevačka matica danas funkcioniše i na koji način može ubuduće funkcionisati, kako bi mogli bili ostvarivani ciljovi zbog koji je osnovana, i zbog koji je neophodno da Bunjevačka matica postoji kao institucija kulture u bunjevačkoj zajednici.

Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine zahtiva, da se organi Bunjevačke matice izjasne o ovom pridlogu u roku od 30 dana od dana donošenja, i da o priduzetim mirama, i svom konačnom stavu, pismeno obaveste Nacionalni savit.

 

VIDEO PRILOG

 

 

Održan 61. Sajam knjiga u Beogradu

Pridstavili se i Bunjevci

Petak, 28.10.2016. 12:45

U periodu od 23. do 30. oktobra održan je tradicionalan, 61. po redu, Sajam knjiga u Beogradu. Ko i uvik, svoje misto su imala i izdanja nacionalni manjina, a med njima se pridstavila i bunjevačka zajednica u Srbiji.

Sajam 01

I ove godine, ko i dosad, NIU „Bunjevački informativni centar” i „Bunjevački medija centar” bili su prisutni na Sajmu knjiga u Beogradu sa svojim izdanjima. Na glavnom mistu bila su prikazana izdanja koja smo naminili dici i mladima, knjiga „Tandrčkovo blago”, te periodična izdanja „Tandrčak” i „Bocko”. Naravno, na štandu je bilo mista i za druga izdanja iz bunjevačke zajednice – divani Mirko Bajić, direktor NIU „Bunjevački informativni centar”.

 Izdanja na bunjevačkom bila su dio štanda Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Od velikog je značaja da budemo sa svojim izdanjima na Sajmu knjiga u okviru štanda Sekretarijata, da budemo med svim ostalim nacionalnim zajednicama u Vojvodini. Ko i drugi, i mi smo ove godine bili ograničeni po pitanju izdavaštva, sridstva su bila značajno umanjena za ovu oblast, a iskreno se nadamo da će se tako stanje u narednoj godini popravit – dodo je Bajić.

Tradicionalni Sajam knjiga ove godine je okupio preko 450 izdavača iz Srbije i inostranstva, svečano ga je otvorio Dragan Stanić, predsednik Matice srpske, a počasni gost je bio Iran.

 

 Sajam 02Sajam 03

 

 
Još članaka...