Visti

BNS

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine pozdravlja potpisivanje Deklaracije o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja između Srbije i Hrvatske, i sa zadovoljstvom konstatuje da pitanje prava na izjašnjenje Bunjevaca više nije tema.

Očekujemo da Republika Srbija ima potpuno isti odnos prema bunjevačkoj i hrvatskoj nacionalnoj manjini, imajući u vidu da na prostoru severne Bačke živi podjednak broj jedne i druge nacionalne manjine.

Ukazujemo i na neprihvatljiv odnos pojedinih medija u izveštavanju o potpisivanju Deklaracije u kojima su nedvosmisleno Bunjevci svrstani u Hrvate („Tavankut mesto u kome žive gotovo svi Hrvati“ i sl).

Subotica, 27.06.2016.

Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine

predsednica                                   

dr Suzana Kujundžić Ostojić                    

 

Grb BNS

 

 

Savez bačkih Bunjevaca

Saopštenje

Utorak, 21.06.2016. 14:15

Pozdravljamo potpisivanje Deklaracije o unapređenju odnosa između Republike Srbije i Republike Hrvatske. Deklaracija je dokaz ispravnosti politike koju vodi Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka.

SBB  logo   Činjenica da se pitanja prava nacionalnih manjina – srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Srbiji, u Deklaraciji vezuju za bilaterarni sporazum iz 2004. i Okvirnu konvenciju Saveta Evrope iz 1994. godine, konačno otklanja sve insinuacije i osporavanje prava Bunjevcima na autohtonost. Na osnovu ovih dokumenata ne postoji ni jedan osnov da se Bunjevcima osporava pravo na lično izjašnjenje o svojoj nacionalnoj pripadnosti i mi očekujemo da se to ubuduće poštuje.

   Pozdravljamo iskazana nastojanja da se hrvatskoj manjini pomogne, naročito u oblasti informisanja i kulture, ali istovremeno ukazujemo da je neophodno da se organi Republike Srbije, AP Vojvodine i lokalnih samouprava, na potpuno isti način odnose prema svim nacionalnim manjinama. Treba obezbediti sredstva za „Hrvatsku riječ“, ali na istim principima treba obezbediti sredstva i za „Magyar szó“, „Hét nap“, „Libertatea“, „Ruske slovo“, „Bunjevačke novine“... , odnosno pisane medije svih nacionalnih manjina. Drugim rečima, Republika Srbija, na svim nivoima vlasti, mora voditi ujednačenu politiku prema ostvarivanju prava svih nacionalnih manjina, pri čemu ne može posebno izdvajati ili favorizovati bilo koju nacionalnu manjinu, pa ni hrvatsku.

   Istovremeno, ukazujemo na licemeran stav Tomislava Žigmanova predsednika DSHV, koji je stao iza leđa Aleksandra Vučića sa zahtevima za rešavanje problema hrvatske manjine, a na izborima je išao protiv politike koju vodi Srpska napredna stranka, napadajući tu politiku na najvulgarniji način. Treba pitati Tomislava Žigmanova zašto nije probleme hrvatske manjine rešavao sa svojim prijateljima, Borisom Tadićem, Bojanom Pajtićem i Demokratskom strankom, dok je sa njima više od decenije bio zajedno u vlasti, a sa kojima je i danas u političkom zagrljaju. 

 

 

Bunjevački media centar - Sombor

Retrospektiva rada tokom škulske 2015/16

Petak, 17.06.2016. 21:30

Prid kraj škulske godine, članovi Bunjevačkog media centra - Sombor, sumirali su svoju aktivnost tokom škulske 2015/16. Bila je ovo prilika da se većina članova okupi na lipo druženje i da se prigledanjem video materijala nastali tokom godine dana rada, podsite i analiziraju svoje aktivnosti.

DSC03571

Prikazane su reportaže od Bockove eksurzije, radionica, časova joge za najmlađe, upoznavanje sa podvodnim svitom, radionca za izradu božićnih ukrasa, svečani frizura, izrada ranilica za tice tokom zimski miseci, uskršnje izložbe...

Lipo je sititi se vaki interesantni i edukativni druženja, slažu se svi članovi Media centra u Somboru, al je isto tako lipo zajednički provest vrime nuz prilistavanje Bocka, crtanje, sokić i muziku, a oni najhrabriji i talentovani za igru, nuz ples su obilužili kraj škulske godine.

Druženje članova Media centra biće nastavljeno i tokom raspusta, naglasila je pridsidnica centra, Stanislava Lutkić, što će doneti nove teme i inspiracije za tekstove i ilustracije koje će se čitati na somborskoj strani Bocka, lista za mlade na bunjevačkom.

R.P.

 

 

Foto: BIC                 

 

 
Još članaka...