Pasztor Bunjevci 1

Pridsidnik Skupštine grada Subotice, Dr. Pásztor Bálint (dr Balint Pastor) je dana 30.09.2020. primio pridsidnicu Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine, dr Suzanu Kujundžić Ostojić i delegaciju Nacionalnog savita.

Pridsidnik Skupštine grada Subotice je u razgovoru sa delegacijom Nacionalnog savita došao do saznanja o problemima i priprekama sa kojima se isti susreću tokom svog rada u oblastima o kojima se stara Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine, a tiču se pitanja vezani za službenu upotribu jezika, obrazovanja, kulture i informisanja.

Dr. Pásztor Bálint (dr Balint Pastor) izrazio je svoju spremnost da u granicama svoji ovlašćenja i nadležnosti nastoji da razmotri mogućnosti koje bi doprinele rešavanju problema konstatovani na ovom susritu.

U razgovoru je istaknuta spremnost za dalju saradnju učesnika sastanka, a sve u cilju zaštite i razvoja prava svi građana grada Subotice.

Izvor: Služba za skupštinske poslove