Članovi Odbora:


Izvršni odbor:

 • Pridsidnik odbora: Tihomir Vrbanović
 • Član: Nikola Žuljević
 • Član: Sandra Iršević
 • Član: Slavica Saulić
 • Član: Jadranka Tikvicki

 


Odbor za kulturu:

 • Pridsidnik odbora: Antun Romić
 • Član: Mirko Babičković
 • Član: Antun Fratrić
 • Član: Franja Parčetić
 • Član: Miroslav Vojnić Hajduk
 • Član: Gabrijela Diklić

 


Odbor za obavištavanje:

 • Pridsidnik odbora: Aleksandar Bošnjak
 • Član: Sandra Iršević
 • Član: Ružica Parčetić

 


Odbor za obrazovanje:

 • Pridsidnica odbora: Jadranka Tikvicki
 • Član: Ruža Josić
 • Član: Slađana Marković Štetak

 


Odbor za službenu upotribu jezika:

 • Pridsidnik odbora: Veljko Vojnić
 • Član: dr Suzana Kujundžić Ostojić
 • Član: Ivan Dulić