ZAPISNICI SA SIDNICA BUNJEVAČKOG NACIONALNOG SAVITA

word16Zapisnik sa 01. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 01.12.2018. godine

word16Zapisnik sa 02. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 15.12.2018. godine

word16Zapisnik sa 03. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 19.01.2019. godine

word16Zapisnik sa 04. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 21.02.2019. godine

word16Zapisnik sa 05. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 29.03.2019. godine

word16Zapisnik sa 06. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 27.09.2019. godine

word16Zapisnik sa 07. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 08.11.2019. godine

word16Zapisnik sa 08. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 20.12.2019. godine

word16Zapisnik sa 09. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 22.02.2020. godine

word16Zapisnik sa 10. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 20.03.2020. godine

 

 

ODLUKE NSBNM

word1601/2020 - Odluke IO posli 8. sidnice

word1602/2020 -  Izveštaj revizora

word1603/2020 -  Fin. plan realizacija

word1604/2020 -  Fin. plan KLMP

word1605/2020 -  Centar poslovanje

word1606/2020 -  Fin. plan Centra

word1607/2020 -  Mišljenje na poslovanje NIU BIC-a 2019.

word1608/2020 -  Mišljenje na fin. plan NIU BIC-a 2020.

word1609/2020 -  Fin. poslovanje Fondacije 2019.

word1610/2020 -  Fin. plan Fondacije 2020.

word1611/2020 -  Usvajanje odluka IO posli 10. sidnice

word1612/2020 -  Izrada zaštite COVID

word1613/2020 -  Rebalans fin. plana NS Republika

word1614/2020 -  Rebalans fin. plana NSBNM AP

word1615/2020 -  Rebalans fin. plana Fondacije

word1616/2020 -  Formiranje licence za predmet

word1617/2020 -  Nastavak saradnje sa Maticom srpskom

word1618/2020 -  Odluke IO posli 11. sidnice

word1619/2020 -  COVID lice za kontrolu

word1620/2020 -  Popisna komisija

word1621/2020 -  Revizor

word1622/2020 -  Kontrolor zabrane pušenja


word1604/2020 - Finansijski izveštaj NSBNM za 2020. godinu

word1605/2020 - Završni račun NSBNM za 2020. godinu

word1606/2020 - Revizorski izveštaj za 2020. godinu