ZAPISNICI SA SIDNICA BUNJEVAČKOG NACIONALNOG SAVITA

word16Zapisnik sa 01. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 01.12.2018. godine

word16Zapisnik sa 02. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 15.12.2018. godine

word16Zapisnik sa 03. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 19.01.2019. godine

word16Zapisnik sa 04. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 21.02.2019. godine

word16Zapisnik sa 05. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 29.03.2019. godine

word16Zapisnik sa 06. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 27.09.2019. godine

word16Zapisnik sa 07. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 08.11.2019. godine

word16Zapisnik sa 08. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 20.12.2019. godine

word16Zapisnik sa 09. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 22.02.2020. godine

word16Zapisnik sa 10. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 20.03.2020. godine

 

 

ODLUKE NSBNM

word1601-Odluke IO posli 8. sidnice

word1602-Izveštaj revizora

word1603-Fin. plan realizacija

word1604-Fin. plan KLMP

word1605-Centar poslovanje

word1606-Fin. plan Centra

word1607-Mišljenje na poslovanje NIU BIC-a 2019.

word1608-Mišljenje na fin. plan NIU BIC-a 2020.

word1609-Fin. poslovanje Fondacije 2019.

word1610-Fin. plan Fondacije 2020.

word1611-Usvajanje odluka IO posli 10. sidnice

word1612-Izrada zaštite COVID

word1613-Rebalans fin. plana NS Republika

word1614-Rebalans fin. plana NSBNM AP

word1615-Rebalans fin. plana Fondacije

word1616-Formiranje licence za predmet

word1617-Nastavak saradnje sa Maticom srpskom

word1618-Odluke IO posli 11. sidnice

word1619-COVID lice za kontrolu

word1620-Popisna komisija

word1621-Revizor

word1622-Kontrolor zabrane pušenja

 


ODLUKE IZVRŠNOG ODBORA

word1601-Misto sidnice

word1602-Zakon LD

word1603-Lica putni

word1604-Privremeni fin. plan NS

word1605-Privremeni fin. plan Centar

word1606-Privremeni fin. plan Fondacija

word1607-Stevan Mačković

word1608-Mišljenje informisanje - Subotica

word1609-Mišljenje informisanje - Sombor

word1610-Priznanja

word1611-Peter Mraković

word1612-Projekti konkurska inf. Min. kulture i inf.

word1613-Projekti inf. Novi Sad

word1614-Mišljenje inf. PS

word1615-NIU BIC 2019

word1616-Fin. plan NOI BIC 2020

word1617-Mišljenje Vojin Popović

word1618-Projekti PS za obrazovanje

word1619-Mišljenje na projekte Ministarstva

word1620-Mišljenje OŠ „Matko Vuković”

word1621-Mišljenje Grad kultura

word1622-Gramatika 1 i 2

word1623-Udžbenik 5 i 6

word1624-Škulski pribor

word1625-Otkup gramatike

word1626-Ekskurzija

word1627-Ponuda saradnje visoki škulski ustanova

word1628-Licenca škule

word1629-Saradnja s Maticom srpskom

word1630-Deficitarne struke

word1631-Sistematizacija

word1632-Mišljenje Istorijski Sombor

word1633-Mišljenje Sombor

word1634-Mišljenje UO Gradska biblioteka Sombor

word1635-Članovi šk. odbora Bajmok

word1636-Šk.odbor Sečenji

word1637-Član šk. odbora Majšanski put

word1638-Član saveta za međunacionalne odnose Sombor

word1639-Saglasnost na udžbenik za 3 i 4

word1640-Lica putni 2020

word1641-Članovi UO

word1642-Član NO

word1643-Zabrana pušenja

word1644-Lice kontrola COVID

word1645-Popisna komisija

word1646-Euroaudit