Mali grb R Srbije

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Grad Subotica
SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE
Broj: I-00-110-8/2021-1
Dana: 01.04.2021.god.
S u b o t i c a
Trg slobode 1

 


Na osnovu člana 116. stav 1. Statuta grada Subotice («Službeni list grada Subotice», br. 27/19-prečišćeni tekst),

Skupština grada Subotice


OGLAŠAVA

JAVNU RASPRAVU VEZANO ZA PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA STATUTA GRADA SUBOTICEJavna rasprava će trajati od 9. aprila do 23. aprila 2021. godine.

U javnoj raspravi mogu da učestvuju svi zainteresovani građani, predstavnici udruženja građana i sredstva javnog obaveštavanja.

Prikupljanje predloga, sugestija i mišljenja građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi u pisanoj ili elekronskoj formi dostavljaju se na adresu: Skupština grada Subotice, Subotica, Trg slobode 1, na poleđini koverte naznačiti „za javnu raspravu“, a u elektronskoj formi na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Otvoreni sastanak za sve zainteresovane će se organizovati u Svečanoj sali Gradske kuće dana 23. aprila 2021. godine u 9.00. časova.

Predlog Odluke o izmenama Statuta grada Subotice je objavljen na sajtu Grada Subotice, kao i u „Službenom listu grada Subotice“ br. 8/21, a u tekst Predloga lično možete izvršiti uvid svakog radnog radna od 9.00 do 14.00 u Gradskoj kući, u kancelariji 125. (Služba za skupštinske poslove).

 

 

Ladocki Đula, dipl. pravnik  

sekretar Skupštine grada Subotice